Etap I

Po spotkaniu z Państwem, na którym szczegółowo omawiamy Państwa potrzeby i oczekiwania, przygotowujemy dwie propozycje układów funkcjonalnych projektowanych pomieszczeń. Zawierają one ogólny układ mebli, głównych elementów wyposażenia, ewentualne przebudowy i zabudowy gips-karton. Na podstawie wybranego układu funkcjonalnego przygotowujemy propozycję wnętrza, przedstawioną na fotorealistycznych wizualizacjach. Uwzględnia ona kolorystykę, wybrane materiały wykończeniowe, wybór konkretnych mebli oraz propozycje mebli na wymiar. Dzięki wizualizacjom 3D mogą Państwo dokładnie wyobrazić sobie Wasze przyszłe wnętrze, a tym samym wybrać najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Na tym etapie istnieje możliwość wprowadzenia zmian. Etap ten poprzedzony jest inwentaryzacją wnętrza.

Etap II

Po akceptacji wizualizacji, przechodzimy do szczegółowego opracowania wnętrza. Na podstawie Państwa wytycznych, jak i własnych sugestii, przygotowujemy obszerną dokumentację techniczną. Uwzględnia ona rysunki m. in. rozmieszczenia gniazdek, włączników, punktów świetlnych, hydrauliki oraz rozwiązania materiałowe ścian, podłogi i sufitów.
Dokumentacja ta zawiera również projekty wykonawcze mebli na wymiar. Etap ten zamyka przygotowanie zestawienia proponowanych materiałów i wyposażenia, ujętych w kosztorysie z adresami dostawców użytych materiałów 
wykończeniowych.

Etap III

Nadzór autorski nad projektem. Etap ten obejmuje omówienie projektu z wykonawcami, nadzorowanie jakości i przebiegu prac oraz ich zgodności z projektem.